Organizátor / O podujatí

Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST Bratislava (13. – 19. marec 2024) a medzinárodné edukačné filmové podujatie Visegrad Film Forum (13. – 16. marec 2024) budú už 4. rok prebiehať takmer v rovnakom čase, vďaka čomu sa bude istá časť ich programu a hostí prelínať.

Keďže MFF FEBIOFEST Bratislava a VFF majú ambíciu prepájať slovenský filmový priemysel a jeho aktérov so zahraničnou scénou, je podľa ich riaditeľov Ondreja Starinského a Jakuba Viktorína prirodzené, aby nachádzali možnosti spolupráce, spájali potenciál svojich podujatí a posilnili tak medzinárodný rozmer aktivít. Jedným z cieľov je aj združovať navzájom svoje publiká.

MFF FEBIOFEST Bratislava je organizovaný Asociáciou slovenských filmových klubov – ASFK. ASFK združuje viac než 50 kín a filmových klubov po celom Slovensku a patrí medzi najdôležitejšie slovenské distribučné spoločnosti zamerané na artové snímky. Od vzniku je ASFK jednou z prvých volieb pre väčšinu slovenských filmárov na distribúciu ich filmov. Hlavným spoluorganizátorom festivalu je Slovenský filmový ústav. Festival vo svojom vzniku bol zameraný na lokálne snímky, neskôr sa viac otvoril ako európskym titulom a tvorcom, tak svetovému kinu.

Medzinárodný filmový festival FEBIOFEST Bratislava bol založený v roku 1993. Cieľom festivalu je nielen priniesť publiku súčasné a archívne snímky, domáce či zahraničné ale zároveň podporovať distribúciu, vývoj a produkciu nových filmov. Hlavná časť festivalu sa odohráva v Bratislave a výber filmov je následne premietaný aj v Ďalších kinách po Slovensku, čím sa otvára cesta alternatívnej distribúcii.

Súťažná sekcia krátkych filmov už po siedmy krát predstaví výber najzaujímavejších hraných, dokumentárnych, animovaných a experimentálnych filmov. Názov V strede Európy odkazuje na krajiny V4 (Slovensko, Českú republiku, Maďarsko a Poľsko) spolu s našim najbližšími susedmi – Rakúskom a Ukrajinou. Tým súťaž ostáva začlenená do priestoru strednej Európy a zahŕňa krajiny, ktoré sú navzájom najviac prepojené.

www.febiofest.sk

11. ročník medzinárodného edukačného a networkingového podujatia Visegrad Film Forum (VFF) znova ponúkne 4 dní prednášok, prípadových štúdií, projekcií študentských filmov, workshopov a diskusií s medzinárodne uznávanými profesionálmi. Atypická koncepcia VFF, ktorá je prirodzenou syntézou edukačnej platformy s presahmi do kultúrnej sféry, umožňuje unikátne neformálne stretnutia verejnosti so študentmi z uznávaných filmových škôl, začínajúcimi filmármi a zároveň rešpektovanými odborníkmi.

www.visegradfilmforum.com

Pre zakúpenie CINEPASSU  sa potrebujete prihlásiť. Ak máte v systéme MyCinepass už konto z iného festivalu, stačí sa len prihlásiť s vašimi prihlasovacími údajmi. Ak si údaje nepamätáte, použite funkciu na obnovu strateného hesla. Ak v systéme MyCinepass ešte konto nemáte, prosíme zaregistrujte sa.

Kontakt - organizátor festivalu: Asociácia slovenských filmových klubov Grösslingová 43, 811 09 Bratislava IČO: 30812976 DIČ:  SK2020809879 info@febiofest.sk

Kontakt - organizátor VFF:  Boiler, o.z. Lazaretská 13, 811 08 Bratislava IČO: 42268044 DIČ: 2023976636 Nie sme platcami DPH. /sme držiteľmi EU VAT čísla DIČ: SK 2023976636 infovff@gmail.com